Introducció al Sistema Limfàtic i Cardiovascular
Capítol 1

El cos humà compta amb dos sistemes vitals interconnectats: el sistema limfàtic i el sistema cardiovascular. Tots dos exerceixen un paper crucial en el transport de fluids i substàncies a través de l'organisme, mantenint un equilibri saludable. Mentre que el sistema cardiovascular s'encarrega principalment de la circulació de la sang, portant oxigen i nutrients a les cèl·lules i eliminant deixalles, el sistema limfàtic complementa aquesta funció en recollir l'excés de líquid intersticial, transportar-lo a través d'una xarxa de vasos i ganglis, i retornar-lo al torrent sanguini. A més, el sistema limfàtic exerceix un paper fonamental en el sistema immunitari, protegint el cos contra infeccions i malalties.

Sistema Limfàtic

El sistema limfàtic està compost per una xarxa intrincada d'òrgans, ganglis, vasos i cèl·lules especialitzades. La seva funció principal és transportar la limfa, un fluid clar i aquós ric en limfòcits i altres cèl·lules immunitàries, des dels teixits cap al torrent sanguini en un flux unidireccional cap al cor.

A diferència del sistema cardiovascular, que té un circuit tancat i és impulsat per l'acció de bombament del cor, el sistema limfàtic no té una bomba central i depèn del moviment dels músculs esquelètics, la pressió arterial i les contraccions peristàltiques dels vasos limfàtics per moure la limfa. Els principals components del sistema limfàtic són:

  • Mèdula òssia: Aquest teixit esponjós que es troba a l'interior d'alguns ossos produeix limfòcits, un tipus de cèl·lula blanca crucial per a la resposta immune. Els limfòcits es divideixen en dos tipus principals: limfòcits B, que produeixen anticossos, i limfòcits T, que destrueixen cèl·lules infectades i coordinen la resposta immune.

  • Bazo: Aquest òrgan, localitzat a la banda esquerra de l'abdomen, actua com un filtre per a la sang, eliminant cèl·lules sanguínies envellides i altres deixalles cel·lulars. A més, el bazo emmagatzema limfòcits i altres glòbuls blancs que poden respondre ràpidament a una infecció.

  • Timo: Localitzat en el mediastí anterior, aquest petit òrgan és el lloc de maduració i diferenciació dels limfòcits T. Durant la infància i l'adolescència, el timo és actiu en la producció de limfòcits T, però la seva funció disminueix amb l'edat.

  • Ganglis limfàtics: Aquests petits i encapsulats òrgans estan dispersos al llarg dels vasos limfàtics i actuen com a estacions de filtratge per atrapar i destruir virus, bacteris i altres partícules estranyes. Cada gangli conté nombrosos limfòcits i cèl·lules fagocítiques que poden respondre a infeccions i altres amenaces.

  • Vasos limfàtics: Aquests conductes prims i ramificats transporten la limfa des dels teixits corporals cap al sistema circulatori. Els vasos limfàtics comencen com a capil·lars limfàtics en els teixits, que recullen el líquid intersticial, i s'uneixen per formar vasos més grans que eventualment desemboquen en els conductes limfàtics principals, el conducte toràcic i el conducte limfàtic dret, que buiden la limfa a les venes subclaus.

El sistema limfàtic també inclou altres components com les amígdales, les adenoides i les plaques de Peyer a l'intestí prim, que ajuden a protegir el cos contra patògens que ingressen per la boca i el tracte digestiu. En conjunt, el sistema limfàtic és essencial per a la defensa de l'organisme, la regulació del volum de líquid corporal i l'absorció

Components del Sistema Cardiovascular

Cor

El sistema cardiovascular és responsable de subministrar oxigen i nutrients a tots els teixits del cos a través de la sang, alhora que elimina els productes de rebuig metabòlic com el diòxid de carboni.

Aquest procés vital s'aconsegueix gràcies a l'acció contínua i rítmica de bombament del cor, un òrgan muscular central que actua com una potent bomba per moure la sang a través d'una extensa xarxa de vasos sanguinis. El sistema cardiovascular no només facilita el transport de gasos, nutrients i deixalles, sinó que també exerceix un paper essencial en la regulació de la temperatura corporal, l' equilibri de líquids i electrolits, i la resposta immune.

Sistema cardiovascular 

El cor és un òrgan muscular ubicat al mediastí, entre els pulmons, lleugerament inclinat cap a l'esquerra. Està compost per quatre cambres: dues aurícules superiors i dos ventricles inferiors. L'aurícula dreta rep sang desoxigenada del cos a través de les venes caves, i l'aurícula esquerra rep sang oxigenada dels pulmons a través de les venes pulmonars.

Els ventricles, en contrast, bomben sang fora del cor: el ventrícul dret envia sang desoxigenada als pulmons per a la seva oxigenació a través de l' artèria pulmonar, i el ventrícul esquerre bombeja sang oxigenada a la resta del cos a través de l' aorta. El cicle cardíac, que inclou la contracció (sístole) i relaxació (diàstole) del múscul cardíac, assegura el flux continu de sang.

Vasos Sanguinis

Els vasos sanguinis són els conductes a través dels quals circula la sang per tot el cos. Es divideixen en tres tipus principals:

  • Artèries: Les artèries són vasos sanguinis robustos i elàstics que transporten la sang oxigenada des del cor cap als teixits del cos. L'artèria més gran és l'aorta, que es ramifica en artèries més petites i arterioles que arriben a tots els òrgans i teixits. Les parets arterials estan compostes per diverses capes que permeten suportar l' alta pressió del bombament cardíac i mantenir l' elasticitat necessària per a la circulació sanguínia eficient.

  • Capil·lars: Els capil·lars són els vasos sanguinis més petits i prims, amb parets formades per una sola capa de cèl·lules endotelials. Aquests vasos microscòpics permeten l' intercanvi de gasos, nutrients i deixalles entre la sang i els teixits circumdants. Als capil·lars, l'oxigen i els nutrients passen de la sang a les cèl·lules del cos, mentre que el diòxid de carboni i altres productes de rebuig es transfereixen de les cèl·lules a la sang per a la seva eliminació.

  • Venes: Les venes són els vasos sanguinis que transporten la sang desoxigenada i els productes de rebuig des dels teixits de tornada al cor. A excepció de les venes pulmonars, que transporten sang oxigenada des dels pulmons cap al cor, la majoria de les venes porten sang desoxigenada. Les venes tenen vàlvules unidireccionals que eviten el retrocés de la sang i ajuden al seu retorn al cor, especialment des de les extremitats inferiors on la gravetat podria dificultar el flux ascendent.

Circulació Sanguínia

El flux de sang a través del sistema cardiovascular es divideix en dos circuits principals:

  • Circulació Sistèmica: Aquest circuit transporta la sang oxigenada des del ventrícul esquerre del cor a través de l' aorta i les artèries sistèmiques cap a tots els teixits del cos. Després de l'intercanvi de gasos i nutrients als capil·lars, la sang desoxigenada torna al cor a través de les venes sistèmiques i les venes caves, desembocant a l'aurícula dreta.

  • Circulació Pulmonar: Aquest circuit transporta la sang desoxigenada des del ventrícul dret del cor a través de l' artèria pulmonar cap als pulmons. Als pulmons, la sang s'oxigena i allibera diòxid de carboni. La sang oxigenada després torna al cor a través de les venes pulmonars, entrant a l'aurícula esquerra i completant el cicle.

El sistema cardiovascular, amb el seu complex entramat de vasos sanguinis i la incessant activitat del cor, assegura que cada cèl·lula del cos rebi l'oxigen i els nutrients necessaris per a les seves funcions vitals, alhora que elimina eficientment els productes de rebuig, mantenint així l'homeostasi i la salut general de l'organisme.
Insuficiència Venosa Crònica
Capítol 2