Insuficiència Venosa Crònica
Capítol 2

El Retorn Venós

El retorn venós és un component fonamental del sistema circulatori, permetent que la sang flueixi de retorn al cor després d'haver lliurat oxigen i nutrients als teixits del cos. Tot i que el cor bombeja sang a través de les artèries cap als teixits, també facilita el retorn de la sang desoxigenada cap a l'aurícula dreta mitjançant el sistema venós. Aquest procés és crucial per mantenir un cicle continu i eficient de circulació sanguínia.

Dinàmica del Retorn Venós

El retorn venós es veu influenciat per diversos factors i mecanismes que asseguren que la sang torni al cor, fins i tot des de les parts més distants del cos. Una característica clau del sistema venós és la presència de vàlvules venoses, que juguen un paper essencial a prevenir el flux retrògrad de la sang. Aquestes vàlvules són estructures bicúspides de teixit elàstic, amb una vora adherida a la paret vascular i una altra vora lliure que es pot obrir i tancar. La seva principal funció és assegurar que la sang flueixi en una sola direcció cap al cor.

Les venes, que contenen aproximadament el 70% del volum sanguini total, estan formades per tres capes de teixit conjuntiu: la túnica íntima (interna), la túnica mitjana (mitjana) i la túnica adventícia (externa). Aquesta estructura permet que les venes siguin prou flexibles per emmagatzemar grans volums de sang i també prou forts per suportar les pressions internes i externes que hi actúen.

Components del Sistema Venós de l'Extremitat Inferior

El sistema venós de l'extremitat inferior és una xarxa extensa i complexa que es divideix en tres sistemes principals:

 • Sistema Venós Superficial: Aquest sistema transporta aproximadament el 20% de la sang i es troba just sota la pell. Inclou venes com la safena major i menor, que són visibles a través de la pell i són propenses a desenvolupar varius.

 • Sistema Venós Profund: Transporta al voltant del 80% de la sang i està compost per venes més grans i profundes, ubicades dins dels músculs. Aquest sistema inclou les venes tibials, femorals i poplíties, entre d'altres, que s'encarreguen de retornar la sang al cor a través del sistema venós profund.

 • Venes Perforants: Aquestes venes connecten el sistema venós superficial amb el sistema venós profund, permetent el flux de sang entre ambdós sistemes. Les venes perforants exerceixen un paper crucial en l'equilibri del flux sanguini i la pressió dins de l'extremitat inferior.

Mecanismes de Treball Valvular

El sistema venós de les extremitats inferiors compta amb dos mecanismes clau per facilitar el retorn venós:

 • Bomba Muscular del Panxell (Bomba de Bauer): Aquest mecanisme actua quan caminem o correm. Els músculs del panxell es contreuen i comprimeixen les venes, forçant la sang cap amunt, en direcció al cor. Quan els músculs es relaxen, les vàlvules venoses es tanquen, evitant que la sang flueixi cap enrere. Aquest procés és essencial per superar la força de la gravetat i assegurar el retorn venós eficient des de les extremitats inferiors.

 • Bomba Venosa Plantar (Bomba Venosa Intrínseca del Peu, BIA): Aquesta bomba funciona quan el peu es mou durant la marxa. La compressió de les venes plantars provoca el seu buidament amb cada pas, la qual cosa es manifesta com un lleuger enrogiment o pal·liació de la pell sota la zona plantar de suport. Aquest mecanisme estableix un sistema de comunicació entre les venes plantars i les venes dorsals, facilitant així el retorn venós a través de la xarxa venosa profunda.

Ambdós mecanismes treballen de manera complementària per mantenir el flux sanguini eficient i prevenir l'estesi venosa, que pot portar a condicions patològiques com la insuficiència venosa crònica o el desenvolupament de varius. La correcta funció de les vàlvules venoses i l' activació regular de les bombes musculars i plantars són essencials per a la salut venosa i el retorn venós efectiu.


Insuficiència Venosa Crònica

La insuficiència venosa crònica (IVC) o flebopatia crònica és una afecció vascular comuna que afecta un percentatge significatiu de la població. S'estima que fins al 40% de les dones i el 17% dels homes poden experimentar IVC en algun moment de les seves vides. Aquesta condició resulta de la incapacitat de les venes per realitzar un retorn venós adequat, la qual cosa porta a una sèrie de problemes circulatoris i cutanis.

Descripció


L'IVC es caracteritza per una disfunció en les vàlvules venoses, les quals són essencials per a mantenir el flux unidireccional de la sang de les extremitats cap al cor.

Quan aquestes vàlvules perden la seva funcionalitat, la sang tendeix a estancar-se a les venes de les extremitats inferiors, especialment a les cames. Aquest estancament venós causa un augment de la pressió venosa (hipertensió venosa), inflamació i una sèrie d'alteracions secundàries a la pell i altres teixits.


Causes

Les causes de l'IVC són multifactorials i inclouen:

 • Hipertensió en les venes superficials: Això pot ocórrer a causa de l'obstrucció, sobrecàrrega o retenció de líquids en el sistema venós, la qual cosa augmenta la pressió dins de les venes.

 • Falta de to muscular al panxell: Els músculs del panxell actuen com una bomba que ajuda a empènyer la sang cap amunt. La debilitat o falta d'activitat en aquests músculs pot comprometre aquest mecanisme.

 • Debilitat a la paret vascular: La manca de components de la matriu extracel·lular, com a col·lagen, elastina, àcid hialurònic i glicosaminoglicà, pot debilitar les parets venoses, fent-les menys capaces de suportar la pressió.

 • Inflamació crònica: L'oxidació, glicació, acidificació, estrès i toxèmia poden provocar inflamació crònica, afectant la salut i funcionalitat de les venes.

 • Altres factors: Alteracions en l' estructura dels peus, deficiències de calci i magnesi, entre d'altres, també poden contribuir al desenvolupament d' IVC.

Permeabilitat Vascular

La permeabilitat vascular es refereix a la capacitat dels vasos sanguinis per permetre que substàncies com líquids, nutrients i cèl·lules travessin les seves parets.

En l'IVC, la permeabilitat vascular pot estar augmentada, la qual cosa significa que els vasos sanguinis es tornen més porosos. Aquesta major porositat permet l'escapament de fluids i cèl·lules sanguínies cap als teixits circumdants, la qual cosa provoca edema (inflamació) i una resposta inflamatòria. L'edema en les extremitats inferiors és un símptoma comú en pacients amb IVC i pot conduir a complicacions addicionals si no es tracta adequadament.

Símptomes i Complicacions

Els símptomes de l'IVC poden variar en severitat i incloure:

 • Dolor i sensació de pesadesa a les cames, especialment després de períodes prolongats de peu o assegut.

 • Edema que generalment empitjora al llarg del dia i pot alleujar-se en elevar les cames.

 • Canvis a la pell, com sequedat, picada, fosca (hiperpigmentació) i, en casos avançats, úlceres venoses que són difícils de cicatritzar.

 • Varius, que són venes glaçades i retorçades visibles sota la pell.

Diagnòstic i Tractament

El diagnòstic de l'IVC es realitza a través d'una combinació d'historial mèdic, examen físic i proves d'imatge, com l'ultrasò Doppler, que permet visualitzar el flux sanguini i la funcionalitat de les vàlvules venoses.

El tractament de l'IVC inclou:
 • Mesures conservadores: Com l'ús de mitges de compressió, exercicis per enfortir els músculs del panxell i l' elevació de les cames.

 • Medicaments: Flebotònics i altres fàrmacs que milloren el to venós i redueixen la inflamació.

 • Procediments mèdics: En casos severs, poden ser necessaris procediments com l'escleroteràpia, ablació amb làser o radiofreqüència, i cirurgia per reparar o eliminar les venes afectades.

Punt fonamental la Prevenció

La prevenció de l'IVC, se centra a mantenir un estil de vida saludable, que inclou:

 • Evitar el sedentarisme i mantenir-se físicament actiu.

 • Mantenir un pes corporal saludable.

 • Evitar l'ús de roba ajustada que pugui restringir el flux sanguini.

 • Evitar l'exposició prolongada a fonts de calor.

 • Seguir una dieta equilibrada rica en fibra per prevenir l'estrenyiment, que pot augmentar la pressió a les venes de les cames.

La comprensió i el tractament adequat de la insuficiència venosa crònica són essencials per millorar la qualitat de vida dels pacients i prevenir complicacions greus.


Patologies del Sistema Venós

Varius

Les varius són venes superficials dilatades i tortuoses, visibles sota la pell, que tenen lloc quan les vàlvules venoses no tanquen correctament, permetent que la sang s'acumuli i augmenti la pressió dins les venes. Aquestes poden classificar-se en diferents tipus segons la seva grandària i ubicació:

 • Telangiectàtica: També conegudes com a "aranyes vasculars", són petites venes dilatades que poden aparèixer a les cames i a la cara. Són principalment un problema estètic.

 • Varícules: Són venes dilatades de menys de 3 mm de diàmetre, més grans que les telangiectàtiques però no tan grans com les varius reticulars.

 • Varius Reticulars: Venes blaves de més calibre que les varícules i que formen xarxes sota la pell.

 • Varius Trunculars: Són grans venes dilatades que poden ser palpables i molt visibles sota la pell.

Símptomes: Inclouen dolor, sensació de pesadesa, calfreds a les cames, edema (inflor), picada al voltant de les venes, canvis a la pell, úlceres venoses i cel·lulitis associada.

Factors de risc: Abasten edat avançada, predisposició genètica, gènere femení, obesitat, embaràs, ús prolongat de faixes i cotilles, estils de vida sedentaris, estar drets o assegut durant períodes prolongats, alçada significativa, tabaquisme, exposició a fonts de calor, menopausa, ús d' anticonceptius hormonals i nivells elevats d'estrès.

Estadis: La severitat de les varius es classifica en quatre estadis, des de l'1, que són petites varius sense signes de malaltia venosa crònica, fins al 4, que inclou úlceres obertes i canvis significatius a la pell.

Hemorroides

Les hemorroides són venes glaçades al canal anal i la part inferior del recte, similars a les varius però ubicades a l'ans i el recte.

Símptomes: Poden incloure sagnat (rectorràgia), picada anal, dolor, i secreció mucosa que pot ensumar la roba interior.

Factors de Risc: Inclouen l' edat avançada, antecedents familiars, estrenyiment crònic o diarrea, estrès prolongat, estar drets o assegut per llargs períodes, embaràs, una dieta baixa en fibra i rica en aliments irritants, i esforços intensos durant la defecació. La manca de vàlvules intrahemorroïdals també hi pot contribuir.


Cel·lulitis (Condició Dèrmica)

La cel·lulitis és una condició de la pell que es manifesta per una superfície amb clots o protuberàncies, sovint descrita com a pell de "taronja", comunament en cuixes, malucs, glútens i abdomen.

Causes: Pot ser resultat d'un metabolisme deficient dels greixos, mala circulació sanguínia i limfàtica, deficiència en la detoxificació hepàtica, inflamació i desequilibris a la matriu extracel·lular de la pell, que poden estar influenciats per desequilibris hormonals com l'estrogenisme.

Símptomes: Inclouen problemes estètics, sensació de pesadesa, dolor a les àrees afectades, i en casos severs, pot limitar el moviment a causa de la inflamació i el dolor.

Factors de Risc: Factors com el gènere (més comú en dones), predisposició genètica, edat avançada, obesitat, un estil de vida sedentari, una dieta rica en greixos saturats i carbohidrats refinats, tabaquisme i canvis hormonals, poden augmentar la probabilitat de desenvolupar cel·lulitis.

Aquestes patologies venoses reflecteixen una gamma de condicions que poden afectar significativament la qualitat de vida de les persones, i la seva gestió adequada és crucial per prevenir complicacions i millorar la salut venosa i cutània.


Tractaments i Tractament

El tractament d'aquestes patologies del sistema venós inclou tant enfocaments conservadors com intervencions mèdiques:

 • Mesures d'autocura: Exercici regular, mantenir un pes saludable, evitar estar drets o assegut per períodes prolongats, i usar mitjanes de compressió.

 • Medicació: Ús de flebotònics i antiinflamatoris per reduir els símptomes.

 • Procediments mèdics: Escleroteràpia, ablació amb làser o radiofreqüència, i en casos severs, cirurgia per tractar les varius i hemorroides.

 • Tractaments cosmètics: Cremes i massatges per millorar l'aparença de la cel·lulitis.

La prevenció i el tractament primerenc són crucials per minimitzar els símptomes i evitar complicacions greus. Mantenir un estil de vida saludable i buscar atenció mèdica davant els primers signes de problemes venosos pot millorar significativament la qualitat de vida.Abordatge de la Insuficiència Venosa Crònica (IVC)

La insuficiència venosa crònica (IVC) és una afecció que requereix un enfocament multidisciplinari per a la seva prevenció i tractament. Aquí es detallen les estratègies clau per abordar aquesta condició, des de mesures preventives fins a tractaments convencionals i integratius.

Prevenció de la Hipertensió Venosa en Extremitats Inferiors

La prevenció és fonamental per a reduir la incidència i la severitat de l'IVC. La clau és evitar la hipertensió venosa en les extremitats inferiors, la qual cosa es pot assolir mitjançant les següents mesures:

 • Evitar el sedentarisme: Mantenir una activitat física regular és essencial. Exercicis com caminar, nedar o caminar amb bicicleta ajuden a millorar la circulació sanguínia i enforteixen els músculs de les cames.

 • Evitar l'ús de roba ajustada: La roba que esquerda les cames o la cintura pot dificultar el retorn venós i s'ha d'evitar.

 • Mantenir un pes saludable: L'excés de pes exerceix pressió addicional sobre les venes de les cames, dificultant el retorn venós.

 • Evitar el consum d'alcohol i el tabaquisme: Aquests hàbits poden empitjorar la circulació i contribuir a la inflamació vascular.

 • Evitar l'ús d'anticonceptius orals: Els anticonceptius orals poden augmentar el risc de trombosi venosa. És important discutir opcions alternatives amb un professional de la salut.

 • Evitar l'exposició a fonts de calor: La calor excessiva pot dilatar les venes, augmentant la pressió venosa.

 • Prevenir l'estrenyiment: Una dieta rica en fibra i una adequada ingesta de líquids ajuden a prevenir l'estrenyiment, que pot augmentar la pressió a les venes de les cames durant la defecació.

Tractaments Convencionals

Per als qui ja pateixen d'IVC, els tractaments convencionals poden ajudar a controlar els símptomes i prevenir complicacions:

 • Teràpies de Compressió: L'ús de mitges i mitjons compressius és una mesura eficaç per millorar el retorn venós. Aquests productes apliquen una pressió graduada que ajuda a empènyer la sang cap amunt, cap al cor.

 • Teràpies amb Flebotònics: Els flebotònics són medicaments que milloren el to venós i redueixen la inflamació i l'edema. Ajuden a enfortir les parets venoses i millorar la circulació.

Tractaments Integratius

L'abordatge integratiu de l'IVC es basa a tractar els processos subjacents que contribueixen a la malaltia. Entre aquests processos s'inclouen la glicació, la inflamació, l'oxidació, l'alteració de la síntesi endotelial, l'edema i la histaminosi. La histamina, en particular, augmenta la permeabilitat vascular i provoca la sortida de líquids cap als teixits, resultant en edema.

Per tant, el tractament integral de l'IVC ha d'incloure:

 • Control de la inflamació de baix grau: Implementar estratègies per reduir la inflamació crònica mitjançant la desoxidació i la desglicació. Això pot incloure una dieta antiinflamatòria, suplements antioxidants i pràctiques de gtractament de l'estrès.

 • Regeneració tissular i acció venotònica: Utilitzar teràpies que promoguin la regeneració dels teixits i millorin el to venós. Això pot incloure l'ús d'extractes vegetals, com el castanyer d'Índies, i teràpies físiques com la hidroteràpia.

 • Reducció dels nivells d'histamina: Controlar la síntesi d'histamina i estimular-ne la detoxificació. Una dieta baixa en histamina i l'ús d'antihistamínics naturals poden ser útils.

 • Recuperació i estimulació de la funció de la musculatura llisa endotelial: Implementar exercicis específics i tractaments que millorin la funció de les cèl·lules musculars llises dels vasos sanguinis.

 • Eliminació de tòxics i descongestió hepàtica: Desintoxicar el cos i millorar la funció hepàtica a través d'una dieta adequada, suplements detoxificants i pràctiques de desintoxicació hepàtica.

L'alcohol és un dels principals enemics de l'IVC, ja que contribueix a la deshidratació, la inflamació i el deteriorament de la funció hepàtica, empitjorant els símptomes de l'IVC.

Altres Patologies Relacionades

A més de l'IVC, existeixen altres patologies relacionades que poden afectar el sistema venós i la seva funció:

 • Hipoclorhídria: La baixa producció d'àcid estomacal pot afectar la digestió i l'absorció de nutrients essencials per a la salut vascular.

 • Inflamació de baix grau: La inflamació crònica de baix grau pot contribuir al deteriorament de la salut venosa i ha de ser abordada mitjançant canvis en l'estil de vida i la dieta.

 • Glicació dels vasos sanguinis: La glicació, un procés en el qual les molècules de sucre s'adhereixen a les proteïnes, pot danyar les parets venoses i reduir la seva elasticitat. Controlar els nivells de glucosa en sang és crucial per prevenir aquest dany.

El tractament integral de l'IVC i les patologies relacionades requereix un enfocament multidimensional que combini prevenció, tractaments convencionals i estratègies integratives per millorar la salut venosa i la qualitat de vida dels pacients.

Una mirada integrativa als trastorns del neurodesenvolupament