COVID-19 - CONSELLS DES DE LA SALUT REGENERATIVA
Nutracèutics actius en prevenció i possibles coadjuvants

COVID-19 - CONSELLS DES DE LA SALUT REGENERATIVA


Introducció

Des que ha començat la Pandèmia del COVID-19, causada pel virus SARS-CoV-2, la comunitat científica no para d’investigar i publicar articles més o menys concloents, però de ben segur, que tots són molt interessants.

Des d’Algēmica, hem fet un recull d’alguns d’aquests articles que fan referència a la branca de medicina integrativa i us els deixem en aquest article amb caràcter informatiu.

És important conèixer el mecanisme d’acció del Coronavirus i com aprofita el receptor ACE2 (enzim convertidor de l’Angiotensina) per entrar dintre les cèl·lules respiratòries i intestinals, així com a les cèl·lules renals i cardíaques


Totes les referències d’aquest article les podeu trobar al Pubmed, i a la plataforma científica Springer Nature, en obert i a temps real.

NUTRACÈUTICS ACTIUS EN PREVENCIÓ I POSSIBLES COADJUVANTS EN EL TRACTAMENT DEL COVID-19

(amb referències científiques i plausibilitat biològica)

VITAMINES A, E, C, B, D i MINERALS Se i Zn 

Ja coneixem sobradament aquestes vitamines i aquests minerals com a antioxidants, regeneradores cel·lulars, antimutagèniques (A i D), estimuladores inespecífiques del sistema immunitari, immunomoduladores enfront a bactèries i virus, i reguladores de la resposta de distrès.


OMEGA 3 I CORIANDRE

És de vital importància que el cos pugui respondre de manera efectiva a la inflamació causada pel sistema immunitari davant de la destrucció de cèl·lules pulmonars o mucoses causada pel CoV-2. Per això, es recomana l’aportació extra d’omega 3 i agents antiinflamatoris com l’extracte de coriandre.

Text and image block

NO (Òxid Nítric) 

L’òxid nítric actua com a neurotransmissor a nivell cel·lular i té un paper antiinfecciós i antiinflamatori cabdal, com podeu veure en aquest article:

SISTEMA IMMUNOLÒGIC

L'ON està relacionat amb el sistema immune, és efector de la citotoxicitat intervinguda per macròfags, inhibeix la proliferació de cèl·lules T, particularment les T ajudadores tipus 1 (Th1), i ajuda a mantenir el balanç entre Th1 / Th2 important en la resposta inflamatòria i la funció immune (49). La concentració elevada d'ON per acció de la ONSi és necessària per a prevenir la sobre expansió de les cèl·lules Th1, les quals estan involucrades en el desenvolupament d’inflamació persistent o no controlada que produeix xoc sever i disfunció orgànica (49).


Per augmentar la quantitat d’Òxid Nítric a nivell cel·lular necessitem alts nivells de Coenzim Q10 i també una dosi important de certs aminoàcids, com la L-arginina i la L-citrul·lina

A nivell nutricional, trobem aliments amb alta riquesa com la xocolata, els espinacs, la remolatxa, el salmó, les gambetes, l’all, les nous, l’arròs integral, els cítrics, el pebre de caiena, els fruits secs, el fetge, etc.


(49) Shigeki Miki, Naoshi Takeyama, Takaya Tanaka, Toshio Nakatani. Inmune disfunction in endotoxicosis : Role of nitric oxide produced by inducible nitric oxide synthase. Crit Care Med 2005 Vol. 33, No 4.


N-ACETILCISTEINA NAC (estudi 18)

Diversos estudis han demostrat que entre 200mg i 600mg de NAC, tenen un efecte positiu en la prevenció del COVID-19 i en la protecció cel·lular a nivell pulmonar, així com en la reparació i recuperació dels enteròcits.

La funció més útil del NAC en la infecció per CoV2 és per la gran capacitat que té de formació de Glutatió intracel·lular.

18.- Nutraceuticals have potential for boosting the type 1 interferon response to RNA viruses including influenza and coronavirus. Author links open overlay panel. Mark F.McCartyaJames J.DiNicolantoniob https://doi.org/10.1016/j.pcad.2020.02.007 

GLUTATIÓ

Últimament, hi ha diversos estudis en línia que avaluen l’eficàcia del Glutatió, com a focus de treball per mitigar els efectes negatius del CoV2 a nivell entèric.

D’acord amb aquests estudis, mantenir nivells òptims de Glutatió (GSH) en sang, és un factor a tenir en compte en casos d’infeccions virals, ja que els nivells baixos d’aquesta substància, es relacionen amb una possible replicació viral accelerada, i viceversa.

L’evidència d’un deteriorament en el complex redox intracel·lular és essencial per a l’inici i manteniment de la replicació del virus”, així s’hi refereix el document científic del laboratori dels Estats Units, LABS. UNIPHARMA.

GLUCOSAMINA
PROBIOTICS I GLUTAMINA (estudis 1-17)

Segons els últims estudis realitzats, l’intestí, i tota la mucosa llisa en general, tenen receptors de l’ECA 2 i també podrien ser una porta d’entrada, encara que molt minoritària, pel CoV2

El que sí que queda clar, és que com a part del Sistema Comú de Mucoses i concretament en la relació de l’eix pulmó/budell, cal cuidar aquest últim amb una especial sensibilitat. 

La modulació de la microbiota i el segellament de la mucosa amb hiperpermeabilitat, pot reduir l’enteritis i regular la debilitat de les mucoses. 
Text and image block
Els virus vírics acostumen a disminuir l’àcid butíric necessari per la proliferació de la nostra microbiota fisiològica, la qual cosa provocaria una menor estratègia bacteriana davant de la infecció. Però caldrà veure si el CoV-2 actua de la mateixa manera que certs Influenzavirus

Es coneix sobradament la funció del probiòtic per tal de modular la microbiota intestinal, evitar complicacions digestives i exercir una acció protectora del sistema respiratori. 
Hi ha soques especialment interessants en aquesta modulació - segons estudis in vivo en animals, com poden ser el L.plantarum, el L.casei i algunes L.fermentarum.

Pel què fa a la Glutamina i Curcumina, l’acció sobre el virus és indirecta, actuant en l’aportació de Nitrogen a estructures danyades de pulmó i budell i com a acció antiinflamatòria de la musculatura llisa, donant així eines a l’organisme per poder combatre la infecció de forma més efectiva.
Desmodium, protector natural
Descobreix aquest increïble protector hepàtic natural